Semnătura Electronică

În premieră, la 29 octombrie 2009, la filiala Cahul a CCI a Moldovei a fost inaugurat un Centru regional pentru eliberarea semnăturilor digitale, “MOLDSIGN”. La eveniment au participat Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Asif Chaudhry, preşedinţii raioanelor Cahul şi Cantemir, oaspeţi din SUA şi România – parteneri de colaborare ai filialei Cahul a CCI, agenţi economici.

În cuvântul de salut rostit la inaugurareaCentrului, Simion Platon, directoral filialei Cahul aCCIamenţionat: “Apelând la noi, persoanelejuridice şi fizice pot obţine semnătura digitală, fapt care îi va scuti pe posesorii acesteia de merge la instituţiile statale pentru a depune rapoartele fiscale şi a prezenta actelesolicitate de ele.        Utilizând semnătura digitală, documentele trimise în format electronic nu trebuie să fieştampilate,deoarece ele sunt deja autentificate. Consider că inaugurarea Centrului este un eveniment semnificativ pentru mediul de afaceri din regiune, pentru că va optimiza activitatea antreprenorilor”.

Deschiderea Oficiului regional pentru eliberarea semnăturilor digitale a fost posibilă cu susţinerea ÎS „Centrul de telecomunicaţii speciale” şi proiectului USAID-BIZTAR (Reforma Cadrului de Reglementare a Activităţii de Întreprinzător şi a Administrării Fiscale în Moldova), finanţat de Guvernul SUA.

Prezent la manifestare, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Asif Chaudhry a afirmat: “Implementarea semnăturii digitale este strict necesară pentru o economie de piaţă. Inaugurarea acestui Centru regional este un semnal bun pentru investitorii străini şi un rezultat elocvent al dialogului public-privat. Sper ca celelalte regiuni ale Moldovei să urmeze exemplul Cahulului. Noi le vom acorda tot sprijinul necesar”.

În cadrul întrunirii au fost înmânate primele chei publice antreprenorilor din regiune care doresc să beneficieze de avantajele senmăturii digitale. Printre aceste companii se numără şi SRL Sanatoriul “Nufărul Alb”. Referindu-se la necesitatea de a utiliza cheile publice, Vasile Scutelnic, medic – şef al sanatoriului “Nufărul Alb”, a opinat: “Colaborăm cu mai multe agenţii de turism şi companii private, iar semnătura digitală ne va uşura munca. Ar fi bine ca şi ceilalţi agenţi economici să ne urmeze exemplul, pentru a colabora mai eficient”.

Centrul regional de înregistrare a cheilor publice, MOLDSIGN, se află în incinta sediului filialei Cahul a CCI: or. Cahul, str. M. Eminescu, 43.

Regimul de lucru: 8:00 – 17:00

Zile de odihnă: sâmbătă, duminică

Tel: (+299) 3.11.11; 2.69.71

e-mail: [email protected]
CE ESTE SEMNĂTURA ELECTRONICĂ?

Semnătura electronică reprezintă un cod personal, unic alcătuit din informaţii în format electronic, generate şi stocate pe un dispozitiv securizat, care se ataşează calculatorului Dumneavoastră.
Semnătura electronică extinsă beneficiază de recunoaştere legală, avînd aceeaşi valoare cu semnătura olografă, îndeplinind cumulativ urmatoarele condiţii:

 • Este legată în mod unic de semnatar
 • Asigură identificarea celui care semnează
 • Este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar
 • Este legată de documentul în formă electronică la care se raportează, astfel încît orice modificare a documentului, ulterioară semnării, să ducă automat la invalidarea semnăturii.
 • Orice persoana poate folosi semnătura electronică extinsă, dacă a obţinut în prealabil un certificat calificat emis de o Autoritate de Certificare, care atestă în mod legal legătura dintre semnătura electronică şi posesorul acesteia ca persoană.

UNDE PUTEM UTILIZA SEMNĂTURA ELECTRONICĂ?

Putem utiliza semnătura electronică în orice domeniu de activitate. Se reduc cheltuielile şi cîstigăm timp prin facilitarea transmisiei electronice a informaţiilor, indiferent de natura acestora.
Prin ataşarea semnăturii electronice pe documentele care necesită a fi semnate, în loc de semnătură şi ştampilă, se realizează trecerea la noua era informaţională.
Semnătura electronică se aplică unui document în format electronic, redactat sau obţinut prin intermediul programelor informatice, ca de exemplu:
Documente MS Word (contracte, documente, notificări etc.)
Spread-sheet Excel (rapoarte financiare, state de plata a salariilor, note de comandă)
Documente in format PDF (superior ca aspect şi securitate a integrităţii informaţiilor)
Programe expert de gestiune a documentelor (content si document management)
Documente rezultate din prelucrarea datelor contabile şi fiscale (declaraţii de impunere, documente de plată către Bugetul de stat etc.)
Efectul produs prin utilizarea semnăturii electronice este asimilat semnăturii olografe şi ştampilei aplicate unui document în formă fizică.

AVANTAJELE SEMNATURII ELECTRONICE:

Securizarea tranzacţiilor electronice prin:

 • Autentificare – atestă identitatea semnatarului în mod legal
  Integritate – documentele sau mesajele semnate electronic nu pot fi modificate
 • Confidenţialitate – este asigurată prin criptarea informaţiei, iar conţinutul mesajului nu poate fi citit de altcineva în afara destinatarului
 • Non-repudiere – recunoaşterea legală a semnăturii electronice, conferindu-i astfel aceeaşi valoare cu cea a semnăturii olografe.

Sferă de aplicaţii largă:

 • Internet
 • Autentificare pe Internet, Extranet sau Intranet
 • E-commerce, E-business
 • Document management

Reduceri importante de timp cât şi de resurse financiare şi umane prin:

 

 • Realizarea tranzacţiilor între persoane aflate la distanţă
 • Eliminarea lucrului cu hârtii şi a costurilor aferente acestora.

Cum putem obţine un certificat calificat?
Conform legii nr. 264/XV privind semnătura electronică, un certificat este calificat si are recunoaştere legală dacă este:
– Eliberat de către Autoritatea de Certificare (ÎS „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”) prin distribuitor autorizat – Camera de Comerţ şi Industrie Filiala Cahul
– Generat şi stocat pe un dispozitiv securizat (SmartCard sau e-token).

Regimul de lucru: 8:00 – 17:00
Zile de odihnă: sâmbătă, duminică
Tel: (+299) 3.11.11; 2.69.71
e-mail: [email protected]

Distribuie acest articol: