Regulament

Aprobat de Biroul Executiv al CCI, Procesul – verbal nr.11/3, din 19 martie 2004

Notiuni generale

Prezentul Regulament este elaborat in baza Legii Republicii Moldova nr.393-XIV din 13.05.1999 “Cu privire la Camera de Comert si Industrie ” si Statutului Camerei de Comert si Industrie a RM.

Conform art.9 al Legii “Cu privire la Camera de Comert si Industrie”:

(1) Persoanele juridice inregistrate in Republica Moldova in calitate de subiecti ai activitatii de intreprinzator in domeniul comertului, industriei, transporturilor, constructiei si prestarii serviciilor, cu exceptia persoanelor prevazute in alin.(2) al aceluiasi articol sunt membri ai Camerei in mod obligatoriu.

(2) Agentii businessului mic, persoanele fizice inregistrate in Republica Moldova in calitate de subiecti ai activitatii de intreprinzator, producatorii de productie agricola [gospodariile taranesti (de fermier), asociatiile lor, intreprinderile agricole si/sau asociatiile lor], consumatorii de apa, beneficiarii silvici si alte persoane, care nu se afla sub incidenta alin. (1) al aceluiasi articol pot fi membri ai Camerei pe principii benevole.

(3) Calitatea de membru al Camerei inceteaza in caz de:

  • lichidare a persoanei juridice sau anulare a inregistrarii intreprinzatorului individual;
  • retragere din Camera a intreprinzatorului care are drept de a fi membru al acesteia pe principii benevole.

Modalitatea de obtinere a calitatii de membru al Camerei de Comert si Industrie a Republicii Moldova

Acordarea agentilor economici calitatii de membru al CCI a RM se efectuieaza de catre Biroul Executiv al Camerei de Comert si Industrie a R.M. si se examineaza in baza urmatoarele acte:

  • Cererea de obtinere a calitatii de membru al CCI.
  • Copia certificatului de inregistrare a intreprinderii, vizata cu stampila firmei.
  • Lista fondatorilor sau membrilor, indicindu-se regiunea ce o reprezinta.
  • Ancheta membrului CCI a RM.
  • O scurta informatie despre directiile principale de activitate si rezultatele activitatii intreprinderii.

In caz de necesitate pot fi solicitate si alte documente.

Actele primare pentru obtinerea calitatii de membru sint depuse de agentii economici la filialele CCI sau Directia Dezvoltare Economica si Lucrul Organizatoric a CCI. Directorii filialelor prezinta documentele indicate in p.2.1 Directiei Dezvoltare Economica si Lucrul Organizatoric a CCI care le inainteaza spre examinare la sedinta Biroului Executiv.

Agentul economic obtine calitatea de membru al CCI dupa adoptarea deciziei Biroului Executiv a CCI si achitarea taxei de membru.

Agentului economic, care a devenit membru al CCI, i se elibereaza carnet de membru si se inregistreaza in Registrul Membrilor Camerei de Comert si Industrie.

Incetarea calitatii de membru si excluderea din membrii Camerei de Comert si Industrie

Temei a incetarii calitatii de membru al CCI a RM poate servi cererea depusa de membrul CCI, lichidarea intreprinderii, reorganizarea.

Excluderea din membrii CCI a RM se efectueaza in caz de nerespectare a obligatiunilor sale in calitate de membru al Camerei stipulate in art.11 al Statutului Camerei de Comert si Industrie a R.M.

Excluderea si incetarea calitatii de membru al CCI se efectuiaza de catre Biroul Executiv a CCI la prezentarea actelor necesare de catre Directia Dezvoltare Economica si Lucrul Organizatoric a CCI.

Agentul economic, care a fost exclus din membrii CCI isi pierde calitatea de membru al CCI a RM din data adoptarii deciziei Biroului Executiv.

Evidenta membrilor Camerei de Comert si Industrie a Republicii Moldova

Evidenta membrilor CCI a RM se efectuiaza de catre Directia Dezvoltare Economica si Lucrul Organizatoric a CCI a RM.

Actele primare depuse pentru obtinerea calitatii de membru (cererea, copia certificatului de inregistrare a intreprinderii, lista fondatorilor, ancheta membrului, informatie despre directiile principale de activitate si rezultatele activitatii intreprinderii) se pastreaza la Camera de Comert si Industrie (Directia Dezvoltare Economica si Lucrul Organizatoric) si copia actelor la locul depunerii cererii (filialele CCI).

In termen de 5 zile, de la indeplinirea cerintelor prevazute in p.2.3 Directia Dezvoltare Economica si Lucrul Organizatoric al CCI, introduce in Registrul Membrilor CCI datele despre agentul economic care a devenit membru. In cazul excluderii din membri modificarile in Registrul Membrilor CCI se vor face in acelasi termen.

Carnetul de membru al CCI a RM se elibereaza de catre Camera de Comert si Industrie a RM (Directia Dezvoltare Economica si Lucrul Organizatoric) si se inmineaza la locul depunerii actelor.

Distribuie acest articol: