Principiile de baza ale activitatii

Conditii benevole

Organizatia acorda servicii la initiativa beneficiarului numai în conditii benevole si în baza de contract.

Independenta

În activitatea sa organizatia exclude posibilitatea presiunii administrative, comerciale si financiare din partea beneficiarului si a altor parti cointeresate cu scopul de a influenta obiectivitatea rezultatelor.

Neimplicitate si accesibilitate

Organizatia asigura accesul egal al partilor cointeresate fata de servicii, excluzînd deosebiri în probleme financiare, procedurale sau altele.

Obiectivitate

Obiectivitatea aprecierii la acordarea serviciilor se realizeaza prin:

  • Independenta organizatiei prevazuta de Legea nr.393-XIV din 13 mai 1999 “Cu privire la Camera de Comert si Industrie”;
  • Profesionalismul si competenta personalului pregatit (experti, consultanti);
  • Acordarea serviciilor în baza dovezilor obiective;
  • Implementarea si utilizarea cerintelor, procedurilor si metodicelor unice;
  • Documentarea proceselor de executare a lucrarilor la un nivel de asigurare a urmaririi si reproducerii rezultatelor evaluarii, protocolarea, înregistrarea si pastrarea rezultatelor.

Competenta

Competenta în lucru se asigura prin:

  1. Obtinerea si pastrarea calificarii necesare a personalului;
  2. Mentinerea efectiva a sistemului intern documentat de managment;
  3. Asigurarea normativa, tehnica si programata a acordarii serviciilor.

Etica profesionala si confidentialitate

Organizatia îsi asuma responsabilitatea de a respecta confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute în procesul executarii lucrarilor. Personalul tinde spre a evita ceea, ce poate sa aduca prejudicii reputatiei beneficiarului sau reputatiei Organizatiei ca întreprindere independenta si impartiala.

Distribuie acest articol: