Planul activităţilor Filialei Cahul pentru anul 2018 întru îndeplinirea Direcţiilor prioritare de activitate ale CCI a RM

 

Nr. OBIECTIVE SPECIFICE RESPONSABILI PERIOADA DE IMPLEMENTARE RESURSE  
  I.     AMPLIFICAREA ROLULUI MEMRILOR CCI        
1) ·  organizarea dialogurilor informative; Directorul. Permanent Surse interne.  
2) ·  petrecerea reuniunilor informale cu Membrii CCI; Directorul;

Specialist dezvoltarea mediului de

afaceri.

Trimestrial Surse interne.  
3) ·  asigurarea informaţională a Membrilor CCI; Specialist dezvoltarea mediului de

afaceri.

Permanent Surse interne.  
4) ·  recrutarea noilor Membri; Directorul. Permanent Surse interne.  
II.      ADMINISTRAREA SOLICITĂRILOR

DIN PARTEA BUSINESS-ULUII

5) · asigurarea activităţii GRL Cantemir, Cahul, Taraclia; Directorul;

Specialist dezvoltarea mediului de

afaceri.

Trimestrial Surse interne;

Parteneriate.

 
6) · păstrarea şi dezvoltarea misiunii ALB. Directorul;

Specialist dezvoltarea mediului de

afaceri.

Permanent Surse interne;

Parteneriate.

 
7) · abordarea sistematică a problemelor business-ului Directorul. Permanent Surse interne.  

 

 

  III.PERFECŢIONAREA              MECANISMELOR ŞI SERVICIILOR DE SUPORT A MEDIULUI DE AFACERI      
8) · optimizarea procedurilor şi a perioadei de timp pentru serviciile de evaluare, certificare şi expertiză; Directorul;

Administratorul reţea de calculatoare;

Specialiştii instituţiei.

Permanent Surse interne.
9) · abordarea inovativă în prestarea serviciilor prin crearea laboratorului ”CCI DIGITAL LABS”; Directorul;

Specialist dezvoltarea mediului de

afaceri.

Trimestru II Parteneriate.
10) · preluarea celor mai bune practici europene privind gestionarea businessului; Directorul. Permanent Surse interne;

Parteneriate.

11) · propagarea istoriilor de succes în domeniul antreprenoriatului; Specialist dezvoltarea mediului de

afaceri.

Permanent Surse interne.
IV.EXTINDEREA ACTIVITĂŢILOR DE FORMARE ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI  
12) · organizarea unei serii de seminare privind transmiterea cunoştinţelor de marketing şi administrare; Specialist dezvoltarea mediului de

afaceri.

Trimestrial Parteneriate.
13) · susţinerea şi desfăşurarea învăţămîntului dual; Directorul;

Specialist dezvoltarea mediului de

afaceri.

Permanent Surse interne;

Parteneriate.

14) · identificarea şi implimentarea strategiilor adecvate pătrunderii şi menţinerii pe piaţă; Directorul;

Specialist Dezvoltarea Mediului de Afaceri.

Permanent Surse interne.
V.  FACILITAREA RELAŢIILOR COMERCIALE ŞI DE AFACERI  
15) · organizarea a trei ateliere de lucru privind căutarea surselor de finanţare; Directorul;

Specialist dezvoltarea mediului de

afaceri.

Mai;

Iulie;

Octombrie.

Parteneriate.
16) · petrecerea meselor rotunde privind necesitatea asocierii; Directorul;

Specialist dezvoltarea mediului de

afaceri.

Martie;

Iunie;

Septembrie

Parteneriate.
17) · crearea parteneriatelor de afaceri şi tehnologice durabile; Directorul. Permanent Surse interne;

Parteneriate.

18) · promovarea relaţiilor comercial –economice în zona de Liber Schimb UE-RM; Colaboratorii Filialei Permanent Surse interne.
VI.                CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR INSTITUŢIONALE  
19) · îmbunătăţirea practicilor de interacţiune între filială şi mediul de afaceri; Directorul. Permanent Surse interne.
20) · dezvoltarea competenţelor colaboratorilor; Directorul. Permanent Surse interne.
21) · deservirea informativ-consultativă(suport telefonic şi on-line) a operatorilor economici prin crearea „Call-Centru”. Directorul;

Specialist dezvoltarea mediului de

afaceri.

I semestru Surse interne;

Parteneriate.

 

 

 

Distribuie acest articol: