Noţiuni generale

Conform Legii Republicii Moldova nr.393-XIV din 13.05.1999 “Cu privire la Camera de Comert si Industrie “, art.9:

(1) Persoanele juridice inregistrate in Republica Moldova in calitate de subiecti ai activitatii de intreprinzator in domeniul comertului, industriei, transporturilor, constructiei si prestarii serviciilor, cu exceptia persoanelor prevazute in alin.(2) al aceluiasi articol sunt membri ai Camerei in mod obligatoriu.

(2) Agentii businessului mic, persoanele fizice inregistrate in Republica Moldova in calitate de subiecti ai activitatii de intreprinzator, producatorii de productie agricola [gospodariile taranesti (de fermier), asociatiile lor, intreprinderile agricole si/sau asociatiile lor], consumatorii de apa, beneficiarii silvici si alte persoane, care nu se afla sub incidenta alin. (1) al aceluiasi articol pot fi membri ai Camerei pe principii benevole.

Acordarea agentilor economici calitatii de membru al CCI a RM se efectuieaza de catre Biroul Executiv al Camerei de Comert si Industrie a R.M. si se examineaza in baza urmatoarele acte:

  • Cererea de obtinere a calitatii de membru al CCI.
  • Copia certificatului de inregistrare a intreprinderii, vizata cu stampila firmei.
  • Lista fondatorilor sau membrilor, indicindu-se regiunea ce o reprezinta.
  • Ancheta membrului CCI a RM.
  • O scurta informatie despre directiile principale de activitate si rezultatele activitatii intreprinderii.
  • In caz de necesitate pot fi solicitate si alte documente.

Distribuie acest articol: