MoldSign

Centrul regional de înregistrare a cheilor publice “Moldsign”

case_181_0Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice este creat şi deservit în cadrul Întreprinderii de Stat “Centrul de telecomunicaţii speciale” a Serviciului de Informaţii şi Securitate şi este destinat asigurării aplicării semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor administraţiei publice ale Republicii Moldova.

Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice este un centru de certificare de nivelul doi şi are următoarele funcţii:

  • certifică cheile publice ale persoanelor în funcţie de răspundere şi a altor angajaţi ai autorităţilor administraţiei publice;
  • participă la asigurarea accesului securizat la servicii şi resursele informaţionale de stat;
  • alte funcţii, legate de semnătura digitală.

Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice poate presta în bază contractuală servicii de certificare a cheilor publice terţelor persoane.

tel.: 3-11-11

fax: 3-11-13

Distribuie acest articol: