Planul activităţilor Filialei Cahul pentru anul 2017 întru îndeplinirea Direcţiilor prioritare de activitate ale CCI a RM

Nr.

d/o

Denumirea activităţii

Lista

evenimentelor

Perioada desfăşurării

Executor

1

2

3

4

5

1

Promovarea dialogului public-privat

a)actualizarea Planurilor de lucru în baza Acordurilor semnate cu APL Cantemir,Cahul,Taraclia;

b)asigurarea activităţii durabile a GRL;

c)identificarea  surselor financiare necesare pentru implentarea ALB

I trimestru 2017

Caracter continuu

Ianuarie – Februarie 2017

Directorul

Specialist, dezvoltarea mediului de afaceri

2

Consolidarea bazei Membrilor CCI

a)comunicare sistematică cu operatorii economici;

b)promovarea caracterului informal

c)prezentarea eficientă a intereselor Membrilor

d)implementarea platformei Membrii CCI

Caracter continuu

Caracter continuu

Caracter continuu

I trimestru 2017

Directorul

Specialist, dezvoltarea mediului de afaceri

3

Dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor externe şi colaborării internaţionale

a)înviorarea activităţii ,,Asociaţiei Camerelor de Comerţ şi Industrie din Euroregiunea Dunărea de Jos”

b)consolidarea cooperării transfrontaliere cu CCI din Galaţi şi Odessa

c)organizarea Forumului regional: ,,Vectorul European – strategie de dezvoltare”

Caracter continuu

Caracter continuu

Noiembrie 2017

Directorul

Directorul

Colaboratorii Filialei

4

Participarea activă la implementarea proiectelor internaţionale în comun cu Membrii CCI

a)implementarea proiectului finanţat de Ambasada USA cu tema:

,,Promovarea unităţii  businessului în procesul de influenţare a politicilor publice ”

Ianuarie – decembrie 2017

Directorul

Aleşii locali din raioanele

Cantemir, Cahul,Taraclia

5

Promovarea pe piaţa internă şi externă a mărfurilor şi serviciilor fabricate în Moldova

a)organizarea expoziţiei regionale: Euroregiunea ,,Dunărea de Jos – noi oportunităţi”

b)asigurarea participării operatorilor economici din regiune la expoziţia ,,Fabricat în Moldova”

 

 

Septembrie 2017

I trimestru 2017

Directorul

6

Sporirea calităţii serviciilor prestate

a)instruirea şi atestarea sistematică a specialiştilor

b)implementarea platformei  on-line de accesare a serviciilor

c)implementarea serviciului ,,ombusman în afaceri”

Caracter continuu

Caracter continuu

Semestru II

Directorul

7

Acordarea asistenţei agenţilor economici din RM pentru cunoaşterea particularităţilor în cadrul Acordurilor Internaţionale de Comerţ Liber

a)informarea şi consolidarera capacităţilor agenţilor economici

b)crearea unui sistem de servicii permanente de consultanţă

c)organizarea unui ciclu de seminare practice

Pe parcursul anului

I semestru 2017

Caracter continuu

Directorul

8

Conlucrarea prin intermediul parteneriatului cu organizaţiile întreprinzătorilor

a)petrecerea evenimentelor comune cu Centrul de Business din Cahul

b)organizarea vizitei de studiere a bunelor practici în Romînia

Caracter continuu

Mai 2017

Directorul

9

Îmbunătăţirea activităţilor de promovare a imaginei CCI şi a Membrilor ei

a)asigurarea accesului operativ şi complex la informaţii

b)Îmbunătăţirea relaţiilor cu mass-media locală

c)editarea pliantelor şi banerelor privind activităţile instituţiei

Caracter continuu

Caracter continuu

Caracter continuu

Directorul

Specialist, dezvoltarea mediului de afaceri

Directorul

Directorul

Distribuie acest articol: