Sesiunea de Informare privind procedurile de achiziții publice conform regulilor Uniunii Europene (Regulamentul adaptat PRAG UE)

 

Filiala Cahul a CCI invită agenții economici din domeniul de  aprovizionare cu apă și canalizare și eficiență energetică în clădirile publice/construcții civile la Sesiunea de Informare privind procedurile de achiziții publice conform regulilor Uniunii Europene (Regulamentul adaptat PRAG UE) care va avea loc pe 09 iulie 2019, or. Cahul (regiunea Sud), Restaurantul „CODREANU”, bd. Republicii, 15/b.

Obiectivul: fortificarea capacităților companiilor autohtone în vederea implicării în procesul de achiziții publice pentru proiectele din domeniile eficiența energetică și aprovizionarea cu apă și canalizare cu finanțare din UE și implementate de Agențiile de Dezvoltare Regională Centru, Nord și Sud; familiarizarea agenților economici cu procedurile de achiziții UE de tip PRAG pentru contracte de servicii și lucrări; facilitarea participării companiilor locale și străine la procedurile de achiziții inițiate de ADR-uri pentru lucrări de construcție în domeniile de  aprovizionare cu apă și canalizare și eficiență energetică în clădirile publice/construcții civile, inclusiv prin asocieri/parteneriate.

Limba de comunicare – limba română.

Participarea este gratuită.

Pentru informaţii suplimentare şi confirmăre a înregistrării prealabile, vă puteţi adresa la Filiala Cahul a CCI, persoană responsabilă Caramarinova Elena tel: 0299 2-69-71; mob: 079163872 sau email [email protected]

 

 

Distribuie acest articol: