Sesiunea de Informare privind procedurile de achiziții publice conform regulilor Uniunii Europene (Regulamentul adaptat PRAG UE) la Cahul

66426656_322760638627399_7750622386642223104_nLa 09 iulie 2019 Filiala Cahul a CCI în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a organizat Sesiunea de Informare privind procedurile de achiziții publice conform regulilor Uniunii Europene.

La eveniment au participat 25 de agenții economici din domeniul de  aprovizionare cu apă și canalizare și eficiență energetică în clădirile publice/construcții civile din raionul Cahul și Cantemir, inclusiv 2 membri a CCI.

La eveniment au participat Dl Mihai Bîlba, Vicepreședintele CCI, Dl Constantin Enciu, Consultant national, GIZ/MSPL și Dna Carmen Maria Dăscălescu, expert international.

Participanții la sesiunea informativă au fost familiarizați cu  principiile generale, procedurile de atribuire, criteriile de selecție, evaluare și de excludere a contractelor, anularea procedurilor de achiziții publice, riscurile, penalitățile și căile de atac la nivelul UE. A fost făcută o analiză comparativă a legislației naționale și legislației europene în domeniu.

În urma discuțiilor agenții economici au avut posibilitatea să adreseze întrebări privind valoarea procentuală a unei părți a obiectului în cazul solicitării suportului financiar prin proiectul UE, avantajelor procedurii de aplicare la proiectele UE etc., au participat activ la exerciții practice.

Totodată  cei prezenți la sesiunea informativă consideră incorect aplicarea prețului cei mai mic la prezentarea ofertei, obligativitatea participării în ofertă mai multor agenți economici și termenului foarte mic la executarea lucrărilor.

Ambii experți au demonstrat cunoștințe vaste în domeniul licitațiilor și s-au împărtășit cu experiența lor profesională.

Participanții selectați vor avea posibilitatea de a participa la o vizită de studiu peste hotare în vederea preluării celor mai bune practici și identificării companiilor străine pentru asociere și parteneriat.

Obiectivele sesiunii de informare au fost atinse și așteptările participanților au fost satisfăcute. Predăm cu drag estafeta filialei Bălți a CCI.

Distribuie acest articol: