Noul Sistem Electronic de Achiziţii Publice SIA RSAP MTender prezentat la Cahul

La data de 06 februarie 2019 în incinta Filialei Cahul a CCI RM s-a desfăşurat seminarul de instruire “Noul Sistem Electronic de Achiziţii Publice SIA RSAP MTender” organizat de Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare în cooperare cu Camera de Comerţ şi Industrie a RM la care au participat circa 40 de reprezentanţi ai instituţiilor publice, primăriilor, agenţilor economici din raionul Cahul și raionul Cantemir.

Scopul seminarului a fost informarea și consolidarea capacităților operatorilor economici și autorităților contractante și profesionalizării tuturor actorilor implicați în procesul de achiziții publice.

Salutând participanţii la seminar d-na Pereverzev Olga directorul interimar a filialei Cahul a CCI a RM a menţionat actualitatea şi importanţa achiziţiilor publice prin sistemul Mtender, care va permite economisirea resurselor financiare şi umane.

MTender este un sistem electronic online de achiziţii electronice cu multiple platforme, pentru a sprijini licitaţiile desfăşurate electronic de către contractanți din sectorul public şi sectorul privat.

Prin aplicarea acestui sistem  electronic de achiziţii publice SIA RSAP MTender toate licitaţiile publice sunt acesibile online şi deciziile privind achiziţiile publice sunt publicate în timp real ce contribuie la transparenţa procedurilor de achiziţii.

Participanților la seminar le-a fost explicat modul practice de utilizare a MTender, posibilitatea folosirii procedurilor de licitare competitive și transparente online.

Au fost puse în discuţie mai multe aspecte ce ţin de:

 • Obiectivele principale ale reformei – digitalizarea achiziţiilor publice;
 • Structura MTender şi principalele ei caracteristici;
 • Noile reglementări legislative adoptate;
 • Cadrul instituţional;
 • Ciclul achiziţiilor publice;
 • Procedurile şi pragurile achiziţiilor publice;
 • Documentaţia standard (bunuri, servicii, lucrări) şi DUAE;
 • Criterii de calificare şi selecţie.
 • Pregătirea şi publicarea ofertelor;
 • Comunicaţii electronice şi perioada de clarificări;
 • Pregătirea şi depunerea ofertelor (DUAE);
 • Licitaţie electronică;
 • Evaluare şi clarificare;
 • Decizie de atribuire/Anularea procedurii;
 • Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică;
 • Contractul de achiziţii publice;
 • Semnarea contractului şi ţnregistrarea la Trezorărie;
 • Procedura de contestare.

Participanţii evenimentului au menţionat calitatea înaltă şi utilitatea informaţiilor prezentate la seminar de către experţii în achiziţii publice Ecaterina Meaun, Vadim Ţurcan şi Sergiu Merjan.

La sesiunea de întrebări şi răspunsuri toţi participanţii au fost activi şi dornici de a mai continua astfel de întruniri.

Distribuie acest articol: