DIGIBUSINESS

  Depunerea cererilor şi achitarea tarifelor online

  •  Avantajele serviciului electronic:

– accesarea serviciului 24/24 de ore;

– excluderea necesităţii de deplasare la filiala Cahul a CCI;

– acces securizat;

– monitorizarea corespondenţei de intrare/ieşire;

– achitarea tarifelor online fără comision;

– comunicarea rapidă cu specialiştii filialei prin sistemul de notificări;

  • Paşii procedurii:

– expedierea online a cererilor pentru serviciile;

– expertiza merciologică;

– evaluarea bunurilor mobile/imobile;

– certificarea mărfii;

– expedierea documentelor aferente:

a) pentru expertiza merceologică model 

b) pentru evaluarea bunurilor mobile model ;

c) pentru evaluarea bunurilor imobile model ;  

d) pentru certificarea mărfii model ; 

– confirmarea recepţionării/expedierii documentelor online;

– utilizarea calculatorului electronic de taxe;

– obţinerea rapidă a contului spre plată online;

– achitarea tarifelor online cu confirmarea plăţilor;

– notificarea îndeplinirii lucrării.

e-mail: cahul@chamber.md