Programul de formare continuă a maiştrilor-instructori în producţie din întreprinderile din Republica Moldova

sigla_organizatori Filiala Cahul a Camerei de Comerţ şi Industrie a RM (CCI RM), organizează Programului de formare a maiştrilor-instructori în producţie din întreprinderile din regiune, activitatea este desfăşurată în cadrul proiectului „Reforma Structurală în Învăţământul Profesional Tehnic (ÎPT) în Republica Moldova, implementat de către Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), în cadrul cooperării germane.

Scopul instruirii: pregătirea maiştrilor-instructori pentru întreprinderile din regiune care participă sau intenţionează să iniţieze programe de formare duală, în parteneriat cu şcolile profesionale.

 Obiectivele instruirii: constituie formarea capacităţii profesionale de exerciţiu a reprezentanţilor întreprinderilor şi ale maiştrilor şi cadrelor didactice în corespundere cu necesităţile economiei şi ale pieţei forţei de muncă, prin adoptarea elementelor duale şi identificarea exemplelor de bune practici pentru ambele părţi.
La fel, se va pune accent pe îmbunătăţirea politicilor educaţionale şi a cadrului instituţional pentru sprijinirea implementării ÎPT orientat spre cerere.

  Participanţii
Beneficiarii instruirii sînt reprezentanţi ai agenţilor economici şi maiştri de la Şcolile Profesionale din Cahul, care desfăşoară şi/sau intenţionează să desfăşoare programe de formare profesională în sistem dual.

  Modalitatea de desfăşurare
Instruirea se desfăşoară în cadrul a 6 module, cu finalitate – Examen de Calificare.
Pe parcursul întregului curs, vor fi abordate activităţi interactive, studii de caz, şi nu în ultim rînd, analize pe caz/domeniu concret cu implicarea beneficiarilor instruirii, care vor combina elementele teoretice cu activităţi practice.

   Rezultatele scontate:
• Orientarea profesională a tinerilor în conformitate cu capacităţile şi interesele lor individuale, precum şi conform perspectivelor de dezvoltare a pieţei forţei de muncă;
• Pregătirea tinerilor pentru viaţa de muncă şi dezvoltarea competitivităţii personale;
• Instruirea continuă pe întreaga durată a vieţii;
• Formarea formatorilor din cadrul companiilor interesate în metode de formare, proceduri de evaluare a competenţelor profesionale;
• Obţinerea unor specialişti formaţi în conformitate cu cerinţele specifice ale întreprinderii.

 

Perioada desfăşurării instruirii: 01 februarie – 31 martie 2017

Distribuie acest articol: