Problemele DCFTA în vizorul busnessului din Regiunea de Sud

IMG_20180703_115834_HDRLa 03 iulie 2018, reprezentanţii mediului de afaceri din Regiunea de Sud în număr de peste 45 persoane au fost familiarizaţi cu oportunităţile şi provocările în cadrul Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător.

În cuvîntul de deschidere, s-a menţionat faptul că DCFTA oferă mediului de afaceri un cadru necesar pentru modernizarea relaţiilor sale comerciale şi pentru dezvoltarea economică.

Moderatorii evenimentului au vorbit despre faptul că producătorilor moldoveni li s-a deschis uşa spre piaţa europeană, care are cerinţe şi standarde avansate în raport cu exportul mărfurilor. Odată cu semnarea Acordului de Asociere cu  UE s-a creat un mediu propice pentru a exporta mai intensiv în ţările occidentale. În contextul respectiv promovarea eficientă a exportului şi familizarea celor interesaţi cu noile oportuniăţi crează noi condiţii pentru a spori accesul la pieţele străine. În acest scop este necesar ca procesul de export să devină cît mai clar, mai explicit, mai simplu încurajînd oamenii de afaceri să devină mai activi şi mai eficienţi în acest domeniu. Trebuie de menţionat că acest eveniment a avut ca scop informarea şi formarea companiilor locale pentru a spori înţelegerea, pentru a permite valorificarea oportunităţilor şi soluţionarea procedurilor implicate de AA/DCFTA.

Vrem să credem că sesiunea de dezbateri: ,,DCFTA INFO Busness: Întrebă Expertul” a adus mai multă claritate operatorilor economici din regiune vis-a-vis de cerinţele existente în Europa. Ca rezultat sperăm să crească volumul exporturilor pe piaţa UE şi în aşa mod să sporească şi nivelul de bunăstare.

Distribuie acest articol: