Optimizarea proceselor de afaceri

IMG_20180126_102537

Evenimentul din 26 ianuarie 2018 a avut ca scop fortificarea vizibilităţii şi comunicării pentru acţiuni referitoare la implementarea Acordului DCFTA.

Zona de liber schimb aprofundat şi cuprinzător (DCFTA) este parte a Acordului de Asociere (AA) dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. DCFTA oferă Republicii Moldova  un cadru necesar pentru modernizarea relaţiilor comerciale şi pentru dezvoltarea pieţelor prin excluderea taxelor vamale de import şi export şi printr-o armonizare cuprinzătoare a legislaţiei, normelor şi reglementărilor cu legislaţia europeană din diferite sectoare ce ţin de comerţ.

În cuvîntul de deschidere vicepreşedintele CCI da. N. Calenic şi directorul filialei S. Platon au accentuat necesitatea petrecerii acestui format pentru pregătirea antreprenorilor şi dezvoltarea capacităţilor practice.

DCFTA presupune liberalizarea graduală a comerţului cu bunuri şi servicii, libera circulaţie a forţei de muncă, reducerea barierilor tehnice netarifare, obolirea restricţiilor cantitative.

Spre deosebire de regimul comercial anterior DCFTA este un Acord multilateral încheiat pe o perioadă nelimitată, oferind beneficii la export mai mari şi o previzibilitate pe termen lung pentru afaceri şi investiţii .

Participanţii la eveniment au adresat întrebări şi au facut propuneri.

Distribuie acest articol: