Oportunutăţi în formarea cadrelor muncitoreşti

                                                            Oportunutăţi în formarea cadrelor muncitoreşti

^C2ED8193D9C4401BA55858CD3B8EEFE403A9C7C49B271AA1E3^pimgpsh_fullsize_distrLa 19 decembrie 2017 de către Filiala Cahul a fost organizată sesiunea  de informare cu tema: ,,Oportunităţie oferite  de învăţămîntul dual în formarea cadrelor muncitoreşti calificate‘‘.

În cuvintul de deschidere directorul Filialei d-l Simion Platon a menţionat că această formă de învăţămînt urmează să fie promovată mai intens şi în Republica Moldova.

,,Învăţămîntul dual este foarte răspîndit şi practicat în Germania. Mai mult de jumătate de populaţie este încadrată în acest tip de studii. Această metodă trebue să fie practicată mai mult şi să reprezinte o alternativă a şcolilor profesionale pentru că scopul principal este creşterea potenţialului angajaţilor tineri. Potenţialul angajaţilor înseamnă că astfel cunoştinţele tinerilor să corespundă cerinţelor operatorilor economici. Compania este cel mai bun loc pentru învăţămîntul practic‘‘,

a afirmat dl. Simion Platon.

Expertul proectului ,,Reforma structurală în Învăţămîntul Profesional Tehnic în RM‘‘ da. Laura Cioclea în prezentarea făcută susţine că formarea tinerilor va corespunde cerinţelor pieţei muncii. ,,Există posibilitatea de a crea specialişti într-un anumit domeniu în colaborarea directă cu operatorul economic. Dar cel mai important este faptul că tinerii v-or rămîne în tară. Acest fapt va contribui la ocuparea locurilor de muncă care va înbunătăţi  creşterea economică a ţării‘‘.

Da Rodica Bivol, manager principal a vorbit despre rolul şi responsabilitatea sistemului Cameral în organizarea şi deşfăşurarea învăţămîntului dual în Republica Moldova.

Participanţii la evenimentul în număr de 20 persoane au apreciat oportunitatea întroducerii sistemului dual de formare profesională adaptat nevoilor economiei din regiune şi solicitărilor pieţei muncii, precum şi avantajele pe care le inplică această formă de instruire pentru tinerii salariaţi şi  angajatori, dar şi pentru dezvoltarea tării.

Distribuie acest articol: