Nu vrem corupţie…

tdb

Fenomenul corupţiei afectează mediul de afaceri din Republica Moldova. Deşi adesea antreprenorii sunt percepuţi ca participanţi la corupţie, marea majoritate a businessmanilor sunt în primul rînd victime ale corupţiei. Potrivit Grupurilor Raionale de  Lucru (GRL) un rol important îi revine previzibilităţii în afaceri şi regulilor unice de joc pentru toţi agenţii economici, aplicării legilor şi neimplicarea statului în afaceri private.

            Participanţii la masa rotundă cu tema ,,Combaterea corupţiei în Moldova: ce poate face businessul?”  care a avut loc pe data de 21 septembrie 2017 au menţionat că nerespectarea cerinţelor de transparenţă la adoptarea actelor normative şi formalismul în consultarea businessului îngreunează activitatea  de întreprinzător şi generează posibilitatea corupţiei în afaceri. Alt aspect potrivit participanţilor la eveniment este interacţiunea cu funcţionarii publici care constă în incompetenţă , slabă pregătire, necunoaşterea legilor. Multe persoane sunt promovate după alte criterii decît profesionalismul. La fel a fost accentuată necesitatea  instituirii,, gheşeelor unice,, funcţionale  în afara APL-urilor, unde agentul economic se poate  adresa şi obţine toate serviciile ce sînt în competenţa statului .

La finalul evenimentului sa accentuat faptul că operatorii economici au motive întemeiate să-şi asume angajament clar faţă de integritate şi să devină parte activă a soluţiei în lupta impotriva corupţiei.

Distribuie acest articol: