Întîlniri cu actorii platformei de dialog

AIMG_20180615_145305_HHTstăzi 15 iunie 2018, filiala Cahul a CCI a organizat un şir de întîlniri cu actorii platformei de dialog privind reconceptualizarea orientării profesionale şi consilierea în carieră. La aceste întrevederi au participat: Eugenia Sarsaman – AOFM Cahul, Valeriu Baban – direcţia raională învăţămînt, Alexandru Popov – direcţia raională tineret, Alexandru Lebedev – ONG ,,Perspectiva”.

După cum a fost menţionat în discuţia cu Preşedintele raionului Cahul dl. Ion Groza scopul de bază a acţiunilor este consilierea şi ghidarea în carieră pentru a eficientiza procesul de integrare socio-economică şi educaţională a cetăţenilor. Participanţii la discuţii Lia Sclifos, CEDA; Simion Platon, Rodica Bivol CCI au subliniat necesitatea de identificare a oportunităţilor de integrare educaţională şi profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a elevilor din gimnazii, licee, a tinerilor la sporirea gradului de angajare în cîmpul muncii a acestora.

În special a fost pus accentul pe orientarea profesională timpurie şi îmbunătăţirea permanentă a serviciilor de ghidare în carieră – aceştea fiind factorii cheie pentru o integrare socio – economică de succes.

De menţionat faptul că întrevederile au derulat în contextul proiectului ,,Reconceptualizarea orientării profesionale şi consilierii în carieră” REVOCC 2, finanţat de către Agenţia Austriacă pentru dezvoltare şi implementat de Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţa în Afaceri (CEDA).

Distribuie acest articol: